КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

«Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці»

Факультет дистанційного навчання та кафедра комп’ютерних наук запрошують вас взяти участь у роботі щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ, ОСВІТІ ТА ЕКОНОМІЦІ».

Метою конференції є обговорення перспектив розвитку та застосування інформаційних технологій та систем в культурі, освіті, науці, економіці та бізнесі.

Робочі мови конференції – українська, англійська.

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, здобувачі вищої освіти, аспіранти, докторанти, фахівці-практики та всі зацікавлені особи.

В межах конференції проводитимуться пленарне засідання та робота в секціях:

  1. Інформаційні технології та системи соціокультурної сфери.
  2. Цифрова трансформація освіти в умовах воєнного стану.
  3. Стратегії розвитку економіки соціокультурної сфери, освіти та науки.
  4. Кібербезпека та медіаграмотність.
  5. Цифрові технології в культурних та креативних індустріях.

Всім учасникам конференції матеріали конференції надсилаються безкоштовно у вигляді PDF-файлу.


Інформаційний лист


Форма реєстрації учасника


Завантаження тез доповідей для публікації у збірнику


Шаблон для оформлення тез


Сертифікати учасників


Реєстр сертифікатів


Місце та час проведення конференції

Україна, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36, Київський національний університет культури і мистецтв, 19-20 квітня 2023 р.

Збірник матеріалів конференції 2022


Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених, м. Київ, 19-20 квітня 2022 р. / М-во освіти і науки України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2022. 189 с.
ISBN 978-966-602-347-9

Збірник матеріалів конференції 2022

Збірник матеріалів конференції 2021

Збірник матеріалів конференції 2020

Підсумки конференції-2020

Підсумки конференції-2021

Підсумки конференції-2022