КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ІСТОРІЯ

Освіта в галузі інформаційних систем в Університеті має об’єктивні передумови, історію становлення та перспективи розвитку.

У 1996 р. наказом ректора М.М.Поплавського було створено кафедру комп’ютерних технологій з метою забезпечення комп’ютерної підготовки студентів усіх спеціальностей університету.

У різні періоди кафедру очолювали кандидат педагогічних наук, доцент А.В.Сенченко (1996-1997 р.р., 1999-2001 р.р.), доктор педагогічних наук, професор Оксана Володимирівна Матвієнко (1997-1999 р.р.), старший викладач, аспірант Олексій М.Мельничук (2001-2002 р.р.).

У 1998 р. кафедра виступила із пропозицією розпочати у межах спеціальності «Менеджмент організацій» підготовку фахівців із спеціалізацією «Менеджмент комп’ютерних офісних систем». На кафедрі працювали викладачі, які мали освіту технічного профілю, значний педагогічний стаж та практичний досвід роботи у галузі розробки та використання комп’ютерних систем.

Пропозиція отримала підтримку Ректора, було складено навчальні плани підготовки, однак згодом було визнано доцільною підготовку фахівців такого профілю у межах спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», за якою у 1999 році було здійснено перший набір студентів.

У 2000 році році ініціативна група викладачів зробила моніторинг ринку комп’ютерних ноу-хау і підійшла до ректора з пропозиціями створити в університеті мультимедійну лабораторію. Михайло Михайлович відразу ж погодився виділити потрібні кошти, але напівжартома попередив: під вашу відповідальність. 1 вересня 2000 року студенти розпочали заняття в МУЛЬТИМЕДІАЦЕНТРІ, який не мав аналогів в Україні.

На базі мультимедіацентру у 2001 році, враховуючи вимоги часу, коли організаціям і підприємствам електронно-цифрового суспільства потрібен спеціаліст нового типу: фахівець, здатний мислити креативно, діяти впевнено і рішуче, ректоратом було прийнято рішення створити кафедру мультимедійних технологій, яка стала випускаючою за спеціалізацією «Менеджмент інформаційно-комп’ютерних систем» (спеціальність «Менеджмент організацій»). Очолила кафедру кандидат педагогічних наук, доцент Олена Антонівна Чайковська. У 2002 р. кафедри комп’ютерних технологій та мультимедійних технологій були об’єднані у кафедру мультимедійних технологій. Об’єднана кафедра одержала потужний професорсько-викладацький склад. У 2006 році спільними зусиллями професорсько-викладацького складу університету на чолі з ректором Михайло Михайловичем Поплавським, завідувача кафедри Олени Антонівни Чайковської та усього колективу кафедри мультимедійних технологій було проліцензовано напрям підготовки "Комп’ютерні науки", а кафедру мультимедійних технологій було перейменовано на кафедру комп’ютерних наук. Сьогодні кафедра готує фахівців з інформаційних технологій згідно нового ПЕРЕЛІКУ галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Шифр галузі Галузь знань Код спеціальності Найменування спеціальності
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки

Викладачі кафедри щодня діляться зі студентами не просто знаннями, а вчать жити гідно. Культурно-виховна та соціальна робота на кафедрі ведеться під девізом «Мірою віх речей є людина».