КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Академічна доброчесність

Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:

  1. посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
  2. дотримання норм законодавства про авторське право;
  3. надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
  4. контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

  1. самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);
  2. посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
  3. дотримання норм законодавства про авторське право;
  4. надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.

Нормативні документи 

Кодекс академічної доброчесності Київського національного університету культури і мистецтв

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у Київському національному університеті культури і мистецтв

Декларація про дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої освіти Київського національного університету культури і мистецтв

Декларація про дотримання доброчесності науково-педагогічними працівниками Київського національного університету культури і мистецтв

Сертифікати