КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Лабораторії

Ви можете подивитись на всі наші лабораторії у віртуальному турі по Київському національному університету культури і мистецтв


Матеріально технічне забезпечення кафедри


Мультимедійна лабораторія

Мультимедійна лабораторія призначена для проведення лекційних і лабораторних занять, семінарів, іспитів, науково-дослідницької роботи, презентацій. Лабораторія обладнана сучасною комп’ютерною технікою та мультимедійним мережевим навчальним комплексом, що поєднує в собі передові технології засобів мультимедіа, створює динамічне освітнє середовище і дає змогу забезпечити дистанційне управління процесом, спостерігати за його розвитком; координувати навчальну діяльність, впроваджувати інноваційні форми і методи роботи.

Інтерактивна електронно-цифрова дошка-екран з чіткими шрифтами та графікою замінила звичайну з крейдовими записами. Кожен студент має автономний канал зв’язку з викладачем. Обмін інформацією здійснюється шляхом використання мікрофонів з навушниками. Все це дозволяє створити атмосферу індивідуального заняття в умовах колективного навчання на основі творчої діалогізованої взаємодії. Використання електронної інтерактивної дошки-екрана із провідною електромагнітною цифровою технологією в сполученні з мультимедіа-проектором дозволяє створити практично ідеальне навчальне середовище.

У мультимедіалабораторії викладачі працюють над створенням авторських навчально-методичних розробок (електронні посібники, енциклопедії), у яких поєднано різні види мистецтв для досягнення максимального навчального та емоційного ефекту. Комп'ютерні навчальні програми дозволяють кожному студенту користуватися індивідуально-адаптованими учбовими посібниками та дають можливість проводити заняття за індивідуальним графіком.

У мультимедіалабораторії використовуються тестові комп'ютерні програми; здійснюється психологічна діагностика студентів, що сприяє розкриттю та розвитку особистісних якостей студентів.

Можливості мультимедіалабораторії дозволяють студентам вивчати професійно-орієнтовані комп'ютерні технології, що спрямовані на оволодіння комп'ютерними технологіями конкретної професійної діяльності. Наприклад, всі робочі місця обладнанні midi-клавіатурами та специфічним музичним програмним забезпеченням. Під час роботи студенти-музиканти, награвши певну мелодію, одразу бачать її в нотному вигляді, можуть зробити її аранжування та партитуру. Мультимедійні технології дозволяють зробити високоякісну фонограму, записати свій компактдиск та створити навіть власний відеокліп. Таке специфічне програмне забезпечення підібране для кожної спеціальності.

Мультимедійна лабораторія при кафедрі мультимедійних технологій виконує функції лінгафонного кабінету: студенти, вивчаючи іноземну мову, мають можливість працювати з сучасним мультимедійним програмним забезпеченням.

Лабораторія інноваційних комп'ютерних технологій

Основне призначення лабораторії - проектування інноваційних методик навчання загальноосвітнім та професійно-орієнтованим дисциплінам; створення навчального інформаційного середовища, що сприяє активізації розвитку інтелектуальних можливостей студентів; розробка програмно-педагогічних продуктів.

Лабораторія експлуатації обчислювальної техніки.

Основні напрямки діяльності: організація технічного обслуговування ЕОМ університету; розробка і реалізація інформаційно-обчислювальної структури університету.

Лабораторія Web-технологій та дистанційного навчання.

Лабораторія займається розробкою і впровадженням в навчальну та наукову діяльність університету засобів і технологій Інтернет; проведенням факультативних занять для початківців; підготовкою методичних матеріалів. Основні напрямки використання викладачами і студентами вузу мережі Internet: здійснення дослідницьких проектів з можливістю пошуку інформації з проблем, що цікавлять; спільна робота над проектами з студентами інших навчальних закладів шляхом інтерактивної взаємодії; спостереження за поточними подіями внутрішнього або міжнародного життя, віртуальні подорожі, історичні огляди, обмін інформацією про місцеві культурні традиції.

Ви можете подивитись на всі наші лабораторії у віртуальному турі по Київському національному університету культури і мистецтв