КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Академічна мобільність

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу у КНУКіМ та його відокремлених підрозділах

Про програму Європейського Союзу – ERASMUS+

ЕРАЗМУС+ – це програма Європейського Союзу на період 2014-2020 рр., що підтримує проекти співпраці, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту. Разом з понад 150 країнами світу, Україна є однією з країн-партнерів (Programme Countries) Програми Еразмус+. Країнами-членами (Partner Countries) Програми виступають 28 держав-членів ЄС; країни Економічного Союзу: Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн; країни-кандидати: Туреччина, Македонія та Сербія (з 2018 р.). Бюджет програми на 2014-2020 роки складає 14,7 млрд. євро. Детальну інформацію про програму можна отримати на сайті НАЦІОНАЛЬНОГО ЕРАЗМУС+ ОФІСУ В УКРАЇНІ (НЕО В УКРАЇНІ) erasmusplus.org.ua

Еразмус+ КА1: Академічна мобільність – Міжнародна кредитна мобільність (International Credit Mobility)

Можливості для співпраці з європейськими університетами задля організації взаємного обміну студентами, викладачами та адміністративним персоналом за проектами з міжнародної кредитної мобільності.
Міжнародна кредитна мобільність – короткострокові програми обміну: викладання / підвищення кваліфікації / на стажування (від 5 днів до 2 міс.) для викладачів та працівників закладів вищої освіти.

Application Year Ukrainian HEIs as Partner Country City Programme Country Programme Countries HEIs
2017 Kyiv National University of Culture and Arts Kyiv RO Universitatea Danubius Din Galati Organizatie Non Profit 2017-1-RO01-KA107-036137
2018 Kyiv National University of Culture and Arts Kyiv RO UNIVERSITATEA DANUBIUS DIN GALATI 2018-1-RO01-KA107-047805

Викладачі кафедри брали участь у програмі академічної мобільності мобільного персоналу у 2019 році та відвідали Дунайський університет в місті Галаці, Румунія.

Сертифікати