КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Наукова робота

Наукова діяльність

Головним завданням кафедри є організація та здійснення науково-дослідної роботи серед студентів та аспірантів університету згідно вимог вищої школи

Теми наукових досліджень кафедри:

 1. Сучасні підходи та напрями використання цифрових технологій у сфері культури
  відповідальний – Трач Юлія Василівна, доктор культурології, професор, e-mail: 0411@ukr.net, державний реєстраційний номер: 0122U001365
 2. Інформаційно-комунікаційні технології дистанційного, онлайн та змішаного навчання
  відповідальний – Чайковська Олена Антонівна, кандидат педагогічних наук, доцент, e-mail: oachaikovska@knukim.edu.ua
 3. Методи та алгоритми статистичного моделювання
  відповідальний – Коцюбівська Катерина Іванівна, кандидат технічних наук, доцент, e-mail: katysivak@gmail.com
 4. Технології інформаційних систем
  відповідальний – Бородкіна Ірина Лаврентіївна, кандидат технічних наук, доцент, e-mail: borir@ukr.net

Конференції

Кафедра комп’ютерних наук проводить щорічні конференції, головними темами яких є стратегічні, технологічні, методичні, освітні та інші питання візуалізації інформації в культурі, мистецтві, освіті, дозвіллі, в тому числі проблеми створення цифрових ресурсів історико-культурного надбання людства, проблеми доступу до цифрової культурної спадщини: цифрові музеї та електронні бібліотеки, мультимедійні технології, цифровідодатки та продукти.Кафедра є співорганізатором міжнародних конференцій

International Conference The Danube - Axis of European Identity

Центральна тема цієї серії заходів зосереджена на дунайських наукових дослідженнях. Учасники, науковці та дослідники збираються щорічно в Міжнародний день Дунаю (29 червня), щоб обмінятися інформацією та концептуально обговорити широкий спектр проблем Дунаю. Метою щорічної міжнародної конференції «Дунай – вісь європейської ідентичності» є надання форуму для обміну ідеями та результатами досліджень на такі теми: дунайська економіка, річкове право, європеїзм, комунікація, місцеві громади, історія та ментальність Дунаю.

International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education

Метою конференції є аналіз актуальних проблем та презентація результатів застосування ІКТ у різних сферах економіки, освіти та суміжних галузях наукового знання; окреслення існуючих можливостей застосування сучасних засобів, методів, методологій та інформаційних систем в економіці та освіті; обговорення передових і нових дослідницьких тенденцій, які мають довгострокове значення у сфері застосування ІКТ в економіці та освіті.

Студентські олімпіади та конкурси

КНУКіМ є ЗВОорганізатором Міжнародної Олімпіади в сфері інформаційних технологій для студентів закладів вищої і середньої професійної освіти «IT-Universe»

Основна ціль проєкту «IT – Universe» — сприяння організації підготовки висококваліфікованих фахівців галузі інформаційних технологій у вищих навчальних закладах, встановлення та розширення зв’язків роботодавців з навчальними закладами та провідними виробниками ІТ, виявлення талановитих молодих ІТ, фахівців та сприяння їх подальшому працевлаштуванню.

Проєкт «IT – Universe Ukraine» спрямований на зближення інтересів держави, освіти, науки та бізнесу, на підвищення якості освіти у сфері інформаційних технологій, підтримку ініціативної та талановитої молоді. Отримані результати допоможуть покращити існуючі та створити нові програми навчання, створити кадровий резерв талановитих молодих ІТ-фахівців для підприємство усіх галузей економіки України.

Участь у заходах такого масштабу, безсумнівно, сприятиме встановленню та розширенню зв’язків з іншими навчальними закладами та потенційними роботодавцями для наших випускників.