КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Освітня програма
КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

Мета освітньої програми

Підготовка фахівців, здатних здійснювати теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук; застосовувати математичні методи й алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі інформаційних технологій; здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу й обробки даних організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних систем.

Гарант освітньої програми

Трач Юлія Василівна, кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук Київського національного університету культури і мистецтв

Склад проєктної групи

  • Бородкіна Ірина Лаврентіївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук Київського національного університету культури і мистецтв
  • Коцюбівська Катерина Іванівна, кандидат технічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри комп’ютерних наук Київського національного університету культури і мистецтв
  • Толмач Марина Сергіївна, заступник декана факультету дистанційного навчання, викладач кафедри  комп’ютерних наук Київського національного університету культури і мистецтв
  • Трач Юлія Василівна, кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук Київського національного університету культури і мистецтв
  • Хрущ Світлана Сергіївна, заступник декана факультету дистанційного навчання, асистент кафедри  комп’ютерних наук Київського національного університету культури і мистецтв
  • Чайковська Олена Антонівна, кандидат педагогічних наук, декан факультету дистанційного навчання, доцент кафедри комп’ютерних наук Київського національного університету культури і мистецтв
  • Янушевська Катерина Андріївна, студентка 3-го курсу факультету інформаційної політики і кібербезпеки, спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», гр. КН-28

Дисципліни освітньої програми

Дисципліни загальної підготовки

Дисципліни професійної та практичної підготовки

Вибіркові навчальні дисципліни

Обговорення освітньої програми

Запрошуємо всіх зацікавлених у покращенні якості освітніх програм за всіма рівнями вищої освіти факультету комп'ютерних наук та кібернетики надсилати свої відгуки, зауваження та пропозиції за адресою kn@knukim.edu.ua
Крім того, свої відгуки, пропозиції та зауваження Ви можете надіслати через форму обговорення освітньої програми

Проєкти освітніх програм