КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Освітня програма
КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

Освітня програма "Комп'ютерні науки", 2020

Рецензенти: Гребеннік І.В., Бузмаков В.І., Баркова О.В., Пономаренко В.І.

Навчальний план, 2020

Мета освітньої програми

Підготовка фахівців, здатних здійснювати теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук; застосовувати математичні методи й алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі інформаційних технологій; здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу й обробки даних організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних систем, вирішувати сучасні проблеми цифровізації соціокультурної сфери.

Гарант освітньої програми

Трач Юлія Василівна, кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук Київського національного університету культури і мистецтв

Склад проєктної групи

  • Бородкіна Ірина Лаврентіївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук Київського національного університету культури і мистецтв
  • Коцюбівська Катерина Іванівна, кандидат технічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри комп’ютерних наук Київського національного університету культури і мистецтв
  • Толмач Марина Сергіївна, заступник декана факультету дистанційного навчання, викладач кафедри  комп’ютерних наук Київського національного університету культури і мистецтв
  • Трач Юлія Василівна, кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук Київського національного університету культури і мистецтв
  • Хрущ Світлана Сергіївна, заступник декана факультету дистанційного навчання, асистент кафедри  комп’ютерних наук Київського національного університету культури і мистецтв
  • Чайковська Олена Антонівна, кандидат педагогічних наук, декан факультету дистанційного навчання, доцент кафедри комп’ютерних наук Київського національного університету культури і мистецтв
  • Янушевська Катерина Андріївна, студентка 3-го курсу факультету інформаційної політики і кібербезпеки, спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», гр. КН-28
  • Столярчук Ірина Аркадіївна, керівник центру сертифікованого навчання «ПРОКОМ»

Дисципліни освітньої програми

Дисципліни загальної підготовки

Дисципліни професійної та практичної підготовки

Вибіркові навчальні дисципліни

Проєкти освітніх програм

Обговорення освітньої програми

Запрошуємо всіх зацікавлених у покращенні якості освітніх програм за всіма рівнями вищої освіти кафедри комп'ютерних наук надсилати свої відгуки, зауваження та пропозиції за адресою kn@knukim.edu.ua
Крім того, свої відгуки, пропозиції та зауваження Ви можете надіслати через форму обговорення освітньої програми

Освітня програма "Комп'ютерні науки", освітній рівень "бакалавр", проєкт на 2022 рік

Освітня програма "Інформаційні управляючі системи та технології", освітній рівень "магістр", проєкт на 2022 рік