КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Освітня програма
КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

Освітня програма "Комп'ютерні науки", 2022

Рецензенти: Гребеннік І.В., Бузмаков В.І., Кульчицький І.І., Федоренко В.В.

Навчальний план, 2022

Освітня програма "Комп'ютерні науки", 2020

Рецензенти: Гребеннік І.В., Бузмаков В.І., Баркова О.В., Пономаренко В.І.

Навчальний план, 2020

Мета освітньої програми

Підготовка фахівців, здатних здійснювати теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук; застосовувати математичні методи й алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі інформаційних технологій; здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу й обробки даних організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних систем, вирішувати сучасні проблеми цифровізації соціокультурної сфери.

Гарант освітньої програми

Трач Юлія Василівна, кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук Київського національного університету культури і мистецтв

Склад проєктної групи

  • Бородкіна Ірина Лаврентіївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук Київського національного університету культури і мистецтв
  • Коцюбівська Катерина Іванівна, кандидат технічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри комп’ютерних наук Київського національного університету культури і мистецтв
  • Толмач Марина Сергіївна, заступник декана факультету дистанційного навчання, викладач кафедри  комп’ютерних наук Київського національного університету культури і мистецтв
  • Трач Юлія Василівна, кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук Київського національного університету культури і мистецтв
  • Хрущ Світлана Сергіївна, заступник декана факультету дистанційного навчання, асистент кафедри  комп’ютерних наук Київського національного університету культури і мистецтв
  • Чайковська Олена Антонівна, кандидат педагогічних наук, декан факультету дистанційного навчання, доцент кафедри комп’ютерних наук Київського національного університету культури і мистецтв
  • Янушевська Катерина Андріївна, студентка 4-го курсу факультету зв’язків з громадськістю, журналістики та кібербезпеки, спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», гр. КН-28
  • Столярчук Ірина Аркадіївна, керівник центру сертифікованого навчання «ПРОКОМ»

Освітні компоненти

Освітні компоненти загальної підготовки

Освітні компоненти професійної та практичної підготовки

Освітні компоненти вільного вибору студентів

Кафедра пропонує наступні освітні компоненти:

До уваги здобувачів освіти загальноуніверситетський каталог вибіркових освітніх компонентів

Проєкти освітніх програм

Обговорення освітньої програми

Запрошуємо всіх зацікавлених у покращенні якості освітніх програм за всіма рівнями вищої освіти кафедри комп'ютерних наук надсилати свої відгуки, зауваження та пропозиції за адресою kn@knukim.edu.ua
Крім того, свої відгуки, пропозиції та зауваження Ви можете надіслати через форму обговорення освітньої програми

Освітня програма "Комп'ютерні науки", освітній рівень "бакалавр", проєкт на 2023 рік