КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Практика

Розвиток програм співробітництва з провідними ІТ-компаніями для вдосконалення практичної підготовки студентів - один з пріоритетів кафедри. Кафедра бере активну участь у міжнародних проектах, спрямованих на розвиток та збереження електронної культурної і наукової спадщини засобами інформаційних технологій.

Графік навчального процесу для денної форми навчання на 2022/2023 навчальний рік

Види практик

Ознайомча практика

Навчальна практика

Виробнича практика

Переддипломна практика