КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Практика

Розвиток програм співробітництва з провідними ІТ-компаніями для вдосконалення практичної підготовки студентів - один з пріоритетів кафедри. Кафедра бере активну участь у міжнародних проектах, спрямованих на розвиток та збереження електронної культурної і наукової спадщини засобами інформаційних технологій.

Графік проходження практики для денної форми навчання на 2021/2022 навчальний рік

Бази практики

Програми практики

Програма ознайомчої практики

Програма навчальної практики

Програма виробничої практики

Програма переддипломної практики