КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Видання кафедри

Науковий журнал

Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері

Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері

Науковий журнал «Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері» є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, що публікує статті з проблематики в галузі інформаційних технологій та інновацій в соціокультурній сфері в розрізі комп’ютерних наук.

Видання адресовано науковцям, викладачам закладів вищої освіти, докторантам, аспірантам, магістрантам, усім, хто досліджує теоретико-прикладні аспекти в галузі інформаціних технологій, комп’ютерних наук, графічної візуалізації, інформаційно-комунікаційних технологій в соціокультурній сфері.

Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до наказу МОН України від 29.06.2021 року № 735 за спеціальностями: 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Сайт журналу>>>

Навчальні посібники та монографії

Динаміка сучасної культури: наукова і техніко-технологічна детермінація

Трач Ю.В. Монографія

Розглянуто науку, техніку і технології як рушійну силу соціокультурного поступу, провідні тенденції розвитку проривних технологій, перспективи імплементації штучного інтелекту в різні сфери життєдіяльності, розкрито особливості Інтернету речей як складної соціально-технологічної системи, можливості застосування робототехніки в соціальній сфері, охарактеризовано трансформаційний потенціал NBIC-технологій. З’ясовано особливості використання технологій в соціокультурній діяльності (цифровізація у повсякденні, оцифрування матеріальної культурної спадщини, нові мистецькі практики на ґрунті досягнень науки і технологій). Наголошено на техногенних й антропогенних ризиках в цифрову епоху і системних проблемах (етичних й екзистенційних, кіберзлочинності тощо), на необхідності проектувати технології за гуманістичними принципами, а також виробити теоретико-методологічні засади їх впровадження у всі сфери життєдіяльності сучасного суспільства.