КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Анкетування

Шановний студенте!
В Київському національному університеті культури і мистецтв проводиться опитування студентів з метою підвищення якості підготовки фахівців. Просимо Вас відповісти на запитання анкети, обравши найбільш прийнятну для вас відповідь.
Результати опитування будуть використовуватись лише в узагальненому вигляді і не будуть розповсюджуватись у форматі, який вказує на особу респондента. Здобувачі освіти мають можливість пройти анкетування після авторизації на Платформі електронного навчання КНУКіМ. Дякуємо за співпрацю!

Анкети для здобувачів освіти

Анкета «Практико-орієнтованість освітньої програми»

Анкета «Формування індивідуальної освітньої траєкторії та визначення рівня реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти»

Анкета «Опитування здобувачів вищої освіти стосовно організації онлайн навчання»

Анкета «Відповідність форм, методів (нових методів) навчання та викладання принципам академічної свободи та студентоцентрованого підходу в навчанні»

Анкета «Контрольні заходи, оцінювання здобувачів, академічна доброчесність та вивчення інформованості щодо вирішення конфліктних ситуацій у КНУКіМ»

Анкета «Освітня, організаційна, інформаційна, консультативна та соціальна підтримка здобувачів вищої освіти. Потреби та інтереси здобувачів вищої освіти»

Анкета «Залучення студентського самоврядування до заходів щодо забезпечення якості вищої освіти в КНУКіМ»

Анкета «Дослідження адаптації студентів І курсу»

Анкета «Куратор очима студентів»

Опитування студентів на Платформі електронного навчання КНУКіМ: https://elearn.knukim.edu.ua/course/index.php?categoryid=253

Результати опитування

Отримання постійного зворотного зв’язку від здобувачів вищої освіти є обов’язковою складовою внутрішнього забезпечення якості освітніх програм.
Усі анкети мають анонімний характер.

З результатами опитування можна ознайомитись за посиланням