КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Студентське самоврядування

Нормативні документи студентського самоврядування

Закон України “Про вищу освіту” (стаття 40)

Положення про студентське самоврядування в Київському національному університеті культури і мистецтв та його відокремлених підрозділах

Положення про студентські гуртожитки та функціонування у них студентських рад Київського національного університету культури і мистецтв

Порядок надання матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) студентам, аспірантам КНУКіМ

Студентський Парламент – виконавчий орган студентського самоврядування, який обирається на конференціях студентів і відображає позицію молоді в різних сферах освітньої діяльності Київського національного університету культури і мистецтв, координує роботу всіх органів студентського самоврядування, бере активну участь в організації та проведенні заходів, які покликані всебічно сприяти навчальній, науковій, громадській, спортивній та творчій активності студентів.

Структура студентського парламенту КНУКіМ

Первинна структурна одиниця студентського парламенту створюється на рівні академічної групи. Від кожної академічної групи та аспірантів університету обирається представник до студентського парламенту КНУКіМ.

Представники від кожної академічної групи факультету складають – студентську раду факультету, серед них цими ж представниками обирається голова студентської ради факультету, який є студентським деканом факультету (терміном на 1 рік, після чого він може бути переобраний).

Студентські декани факультетів КНУКіМ складають президію студентського парламенту КНУКіМ, яка обирає голову (президента) студентського парламенту КНУКіМ (терміном на 2 роки, далі може бути переобрано). Голова (президент) парламенту обирає свого заступника (віце-президента), кандидатура якого виноситься на президію студентського парламенту та обирається голосуванням.

 

Студентський парламент:

адреса: вул. Євгена Коновальця, 36, каб. 323;
тел.: (044) 286 44 08,
e-mail: studparlamentknukim2@gmail.com