КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ВИКЛАДАЧІ

Коцюбівська
Катерина Іванівна

завідувач кафедри комп'ютерних наук, кандидат технічних наук, доцент

ORCID Google Scholar SCOPUS ID katysivak@gmail.com

У 2001 році закінчила Вінницький державний технічний університет таотримала кваліфікацію «інженер-програміст» за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем».

У 2007 році захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата технічних наук із спеціальності «Процеси та машини обробки тиском»

Приймала участь у більше ніж 20 всеукраїнських та міжнародних науково-технічних конференціях. Має сертифікати міжнародної програми комп'ютерної грамотності ICDL. Інструктор Мережевої академії Cisco.

Підвищення кваліфікації

Чайковська
Олена Антонівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук, декан факультету дистанційного навчання

ORCID Google Scholar SCOPUS ID oachaikovska@knukim.edu.ua

Закінчила Донецьку державну консерваторію ім. С.С. Прокоф'єва та Інститут землевпорядкування та інформаційних технологій при Національному авіаційному університеті за спеціальністю "Інформаційні управляючі системи та технології". Член Експертної ради з комп'ютерних наук і технологій при Державній акредитаційній комісії України (2009-2013), голова Робочої групи «Інформаційні технології в освітньо-культурному середовищі» Комітету з питань освіти Української Федерації Інформатики, член Робочої групи «Інформаційні технології в освітньому менеджменті» Технічного комітету 3 «Освіта» Міжнародної федерації з обробки інформації,член оргкомітету Міжнародної Олімпіади в сфері інформаційних технологій для студентів закладів вищої і середньої професійної освіти «IT-Universe», голова журі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (секція "Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми"), член Співтовариства ІТ-директорів України, голова представництва Фонду ECDL в Україні, член Асоціації Europeana Network (сектор «Освіта»). Голова правління громадської спілки «СТЕМ-коаліція України», віцепрезидентка ВГО «Українська асоціація фахівців інформаційних технологій», менеджерка проекту Еразмус+ dComFra в КНУКіМ, член Технічного комітету 144 «Інформація і документація». Член організаційних комітетів міжнародних наукових конференцій: «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу», «Комп’ютерні системи та мережні технології», «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та праві», член редакційної колегії наукового журналу «Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері»

Сфера наукових інтересів: фахівець з питань впровадження та використання мультимедійних технологій навчання та створення електронних освітніх ресурсів, автор мультимедійної енциклопедії «Українські музичні інструменти». Активно займається питаннями використання ІКТ у галузі мистецтва та гуманітарній сфері, зокрема: створення і довготривале збереження цифрових ресурсів, забезпечення відкритого доступу до них; розвиток електронного культурно-освітнього і наукового простору; розвиток взаємодії соціокультурних інститутів в електронному просторі; розвиток цифрових компетентностей.

Підвищення кваліфікації

Трач
Юлія Василівна

доктор культурології, професор кафедри комп’ютерних наук
гарант освітньої програми "Комп'ютерні науки"

ORCID Google Scholar SCOPUS ID Web of Science Researcher ID 0411@ukr.net

Доктор культурології, професор кафедри комп'ютерних наук. Закінчила Київський державний інститут культури за спеціальністю «Бібліотекознавство та бібліографія» (1995). У 2014 р. закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю «Безпека інформаційних і комунікаційних систем». Кандидат педагогічних наук (2001), доктор культурології (2021). Доцент по кафедрі мультимедійних технологій (2007), професор по кафедрі комп’ютерних наук (2019). Нагороджена відзнакою Міністерства освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення» (2021).

Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, учасник численних наукових і науково-практичних всеукраїнських і міжнародних конференцій. Науковий керівник аспірантів за напрямом «Культурологія» та захищених кандидатських дисертацій (Коржов О. Ю., спец. 26.00.01, 2015 р.; Набокова Г. В., спец. 26.00.01, 20018 р.; Красовський С. О., спец. 26.00.01, 2019 р.; Зацерківна М. О., спец. 27.00.01, 2019).

Головний редактор наукового журналу КНУКіМ «Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері» (фахове видання, категорія Б); відповідальний секретар наукового журналу КНУКіМ «Український інформаційний простір» (фахове видання, категорія Б)

Сфера наукових інтересів: взаємозв’язок культури з технікою і технологіями як головними чинниками соціокультурного розвитку, цифрові технології, цифровізація у сфері культури та ін.

Підвищення кваліфікації

Бородкіна
Ірина Лаврентіївна

кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук


ORCID Google Scholar borir@ukr.net

Закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю "Прикладна математика" (1983). Захистила кандидатську дисертацію на тему: "Математические и програмно-алгоритмические методы организации вычислений при использовании аппарата гиперкомплексных чисел" (1989) за спеціальністю "Обчислювальні машини, комплекси, системи і мережі".

Сфера наукових інтересів: прикладне використання засобів обчислювальної техніки, електронний документообіг, Web-дизайн та Інтернет-технології.

Підвищення кваліфікації

Булига
Костянтин Борисович

кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук

ORCID Google Scholar piton54@ukr.net

Закінчив Київський автомобіле-дорожній інститут за спеціальністю "Мости і тунелі" (1976). Захистив кандидатську дисертацію на тему: "Развитие регионально-проэкционного метода применительно к решению задач термоупругости и теплопроводности" (1982) за спеціальністю "Механіка деформованого твердого тіла".

Сфера наукових інтересів: прикладна математика, CASE–технології, економіко-математичне моделювання, проектний менеджмент.

Підвищення кваліфікації

Толмач
Марина Сергіївна

старший викладач кафедри комп'ютерних наук, заступник декана факультету дистанційного навчання

ORCID Google Scholar SCOPUS ID Web of Science Researcher ID margo@knukim.edu.ua

Закінчила Київський національний університет культури і мистецтв за спеціальністю "Менеджмент інформаційно-комп’ютерних систем" (2006). З 2020 року активно займається організацією та підтримкою онлайн-навчання в університеті на посаді заступника декана факультету дистанційного навчання. Має сертифікати міжнародної програми комп'ютерної грамотності ICDL. Інструктор Мережевої академії Cisco. Розробник програм підвищення кваліфікації за напрямом розвитку цифрової компетентності. Керівник Центру цифрових компетентностей КНУКІМ, створеного в межах проєкту Erasmus+ dComFra

Сфера наукових інтересів: використання інформаційних технологій у навчанні та автоматизація процесу його обліку, комп’ютерна графіка та дизайн.

Підвищення кваліфікації

Хрущ
Світлана Сергіївна

асистент кафедри комп’ютерних наук, заступник декана факультету дистанційного навчання

ORCID Google Scholar SCOPUS ID svetlanida@knukim.edu.ua

У 2008 році закінчила Київський національний університет культури і мистецтв за спеціальністю "Документознавство та інформаційна діяльність", магістр документознавства та інформаційної діяльності. З 2020 року активно займається організацією та підтримкою онлайн-навчання в університеті на посаді заступника декана факультету дистанційного навчання.

Сфера наукових інтересів: використання інформаційних технологій у навчанні та автоматизація процесу його обліку

Підвищення кваліфікації

Волинець
Вікторія Олексіївна

кандидат культурології, доцент кафедри комп'ютерних наук

ORCID Google Scholar Web of Science Researcher ID vika-volynets@ukr.net

У 2006 році закінчила Київський національний університет культури і мистецтв за спеціальністю "Менеджмент організацій", магістр менеджменту інформаційних комп'ютерних систем.

У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Віртуалізація культури в добу інтернет-технологій"

Сфера наукових інтересів: системи та технології віртуальної і доповненої реальності, цифровізація культурного надбання.

Підвищення кваліфікації

Бадьоріна
Любов Миколаївна

доктор технічних наук, старший викладач кафедри комп’ютерних наук

ORCID Google Scholar SCOPUS ID vada@ukr.net

Закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю "Системи управління і автоматики" (2004). Захистила кандидатську дисертацію на тему: "Інформаційна технологія природномовного контролю знань" (2009) за спеціальністю "Інформаційні технології".

Сфера наукових інтересів: використання інтелектуальний інформаційних технологій, комп’ютерна лінгвістика.

Підвищення кваліфікації

Вовк
Людмила Василівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук

ORCID Google Scholar SCOPUS ID vada@ukr.net

Закінчила Київський Університет імені Тараса Шевченка, за спеціальністю "Математика" (1994). Захистила кандидатську дисертацію на тему: "Асимптотичні розв’язки крайових задач Діріхле та Неймана для сингулярно збурених рівнянь параболічного типу з імпульсною дією" (2006) за спеціальністю 01.01.02 “Диференціальні рівняння”.

Сфера наукових інтересів: математика, дизайн, бізнес-аналітика.

Підвищення кваліфікації

ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліни, які забезпечує кафедра для студентів напряму «Комп’ютерні науки», ОКР «БАКАЛАВР»

 • Алгоритмізація та програмування;
 • Веб-технології та веб-дизайн;
 • Вища математика;
 • Вступ до фаху;
 • Дискретна математика;
 • Засоби мультимедіа в нових інформаційних технологіях;
 • Інтелектуальний аналіз даних;
 • Комп'ютерна інженерія;
 • Кросплатформне програмування;
 • Математичні методи дослідження операцій;
 • Методи та системи штучного інтелекту;
 • Моделювання систем;
 • Об'єктно-орієнтоване програмування;
 • Операційні системи;
 • Організація баз даних та знань;
 • Основи збору, обробки та передачі інформації;
 • Перспективні мови програмування;
 • Проектування інформаційних систем;
 • Системний аналіз;
 • Розгортання настільних операційних систем;
 • Програмування мобільного обладнання;
 • Розробка ІТ-стратегій;
 • Технології автоматизації облікових систем.
 • Відкриті дані: обробка та візуалізація;
 • Теорія алгоритмів;
 • Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси і математична статистика;
 • Теорія прийняття рішень;
 • Тестування програмного забезпечення;
 • Технології захисту інформації;
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень;
 • Технологія створення програмних продуктів;
 • Менеджмент ІТ-проєктів;
 • Чисельні методи.

Дисципліни для студентів спеціальності 029 «Менеджмент веб-проектів, дизайнер цифрового контенту» ОКР «Бакалавр»

 • Дизайн цифрового контенту;
 • Інформаційні системи, технології та мережі;
 • Цифровий сторітелінг;
 • Візуалізація інформаіції;
 • Вступ до кібербезпеки;
 • Вступ до фаху;
 • Основи алгоритмізації;
 • Розробка ІТ-стратегій та управління ІТ- проектами
 • Інтернет-маркетинг: кейси, тренди, інструменти

Дисципліни для студентів напряму «Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)» ОКР «МАГІСТР»

 • Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів об'єктів управління інформаційних систем;
 • Комплексна автоматизація підприємств на базі інтегрованих систем;
 • Корпоративна соціальна відповідальність;
 • Консолідована інформація;
 • Моделі, технології проектування та управління інформаційними системами;
 • Сучасна теорія управління в інформаційних системах.

Дисципліни, які забезпечує кафедра на інших факультетах КНУКіМ

 • Інформаційно-комунікаційні технології в хореографії;
 • Мультимедіа та гейм-технології;
 • Новітні інформаційні технології (для аспірантів);
 • Організація медіа-простору в інформаційних центрах