КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ВИКЛАДАЧІ

Чайковська Олена Антонівна

завідувач кафедри комп’ютерних наук, кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила Донецьку державну консерваторію ім. С.С. Прокоф'єва та Інститут землевпорядкування та інформаційних технологій при Національному авіаційному університеті за спеціальністю "Інформаційні управляючі системи та технології". Член Експертної ради з комп'ютерних наук і технологій при Державній акредитаційній комісії України (2009-2013), голова Робочої групи «Інформаційні технології в освітньо-культурному середовищі» Комітету з питань освіти Української Федерації Інформатики, член Робочої групи «Інформаційні технології в освітньому менеджменті» Технічного комітету 3 «Освіта» Міжнародної федерації з обробки інформації,член оргкомітету Міжнародної Олімпіади в сфері інформаційних технологій для студентів закладів вищої і середньої професійної освіти «IT-Universe», член журі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (секція "Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми"), член Співтовариства ІТ-директорів України, голова представництва Фонду ECDL в Україні, член Асоціації Europeana Network (сектор «Освіта»).

Сфера наукових інтересів: фахівець з питань впровадження та використання мультимедійних технологій навчання та створення електронних освітніх ресурсів, автор мультимедійної енциклопедії «Українські музичні інструменти». Активно займається питаннями розвитку інтелектуальних систем і мультимедіатехнологій у галузі мистецтва та гуманітарній сфері, зокрема: створення і довготривале збереження цифрових ресурсів, забезпечення відкритого доступу до них; розвиток електронного культурно-освітнього і наукового простору; розвиток взаємодії соціокультурних інститутів в електронному просторі; нові технології візуалізації інформації.

e-mail: lena@knukim.edu.ua

Бородкіна Ірина Лаврентіївна

кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук

Закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю "Прикладна математика" (1983). Захистила кандидатську дисертацію на тему: "Математические и програмно-алгоритмические методы организации вычислений при использовании аппарата гиперкомплексных чисел" (1989) за спеціальністю "Обчислювальні машини, комплекси, системи і мережі".

Сфера наукових інтересів: прикладне використання засобів обчислювальної техніки, електронний документообіг, Web-дизайн та Інтернет-технології.

e-mail: borir@bk.ru

Булига Костянтин Борисович

кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук

Закінчив Київський автомобіле-дорожній інститут за спеціальністю "Мости і тунелі" (1976). Захистив кандидатську дисертацію на тему: "Развитие регионально-проэкционного метода применительно к решению задач термоупругости и теплопроводности" (1982) за спеціальністю "Механіка деформованого твердого тіла".

Сфера наукових інтересів: прикладна математика, CASE–технології, економіко-математичне моделювання, проектний менеджмент.

e-mail: piton54@ukr.net

Овезгельдиєв Ата Оразгельдийович

доктор технічних наук, професор кафедри комп'ютерних наук

Випускник кафедри СТ ХІРЕ 1985 р., спеціальність “Автоматизовані системи управління”. На кафедрі з 1985 р.

Автор понад 30 наукових публікацій, 4 монографій, 1 навчального посібника.

Фахівець в області компараторної ідентифікації, математичного моделювання, багатофакторного оцінювання й вибору рішень.

Хрущ Світлана Сергіївна

завідувач лабораторії кафедри комп’ютерних наук

У 2008 році закінчила Київський національний університет культури і мистецтв за спеціальністю документознавство та інформаційна діяльність.

Сфера наукових інтересів: використання інформаційних технологій у навчанні та автоматизація процесу його обліку

e-mail: miksa@ukr.net

Коцюбівська Катерина Іванівна

кандидат технічних наук, доцент

У 2001 році закінчила Вінницький державний технічний університет таотримала кваліфікацію «інженер-програміст» за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем».

У 2007 році захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата технічних наук із спеціальності «Процеси та машини обробки тиском»

Приймала участь у більше ніж 20 всеураїнських та міжнародних науково-технічних конференціях.

e-mail: katy_sivak@mail.ru

Трач Юлія Василівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук

Закінчила Київський державний інститут культури за спеціальністю "Бібліотекознавство та бібліографія" (1995).

Захистила кандидатську дисертацію на тему: "Професійний розвиток бібліотекарів у фахових об'єднаннях України" (2001) за спеціальністю "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство"..

e-mail: 0411@ukr.net

Матвієнко Оксана Володимирівна

доктор педагогічних наук, професор кафедри комп’ютерних наук

Закінчила Київський автомобіле-дорожний інститут за спеціальністю "Автомобільні дороги" (1984). Захистила докторську дисертацію на тему: "Теорія і практика підготовки спеціалістів з інформаційного забезпечення ситеми управління невиробничою сферою" (2005) за спеціальністю "Теорія і методика професійної освіти".

Сфера наукових інтересів: інформаційний менеджмент; менеджмент інформаційних систем; теорія і практика підготовки фахівців з інформаційного забезпечення управління.

e-mail: ox2006@bk.ru

Бадьоріна Любов Миколаївна

доктор технічних наук, старший викладач кафедри комп’ютерних наук

Закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю "Системи управління і автоматики" (2004). Захистила кандидатську дисертацію на тему: "Інформаційна технологія природномовного контролю знань" (2009) за спеціальністю "Інформаційні технології".

Сфера наукових інтересів: використання інтелектуальний інформаційних технологій, комп’ютерна лінгвістика.

e-mail: vada@ukr.net

Ткаченко Олександр Андрійович

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук

Закінчив Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка за спеціальністю "Фізика і математика" (1977).

Захистив кандидатську дисертацію на тему: "Разработка и моделирование геоинформационных систем" (1992) за спеціальністю "Математичне, програмне та системне забезпечення обчислювальних машин, комплексів та систем".

e-mail: oitkachen@gmail.com

Ткаченко Ольга Іванівнаа

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук

Закінчила Кубанський державний університет за спеціальністю "Прикладна математика" (1978).

Захистила кандидатську дисертацію на тему: "Организация ситуационных диалогов" (1989) за спеціальністю "Математичне, програмне та системне забезпечення обчислювальних машин, комплексів та систем".

e-mail: oitkachen@gmail.com

Гребеннік Ігор Валерійович

доктор технічних наук, професор

Закінчив Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю "Прикладна математика" (1988).

У 2007 році захистив докторську дисертацію на тему "Математичні моделі та методи комбінаторної оптимізації в геометричному проектуванні"

Викладач дисциплін кросплатформенне програмне забезпечення та моделі, технології проектування та управління інформаційними системами

e-mail: margo.tolmach@gmail.com

Столярчук Ірина Аркадіївна

кандидат фізико-математичних наук, ст. викладач

У 1991 році закінчила Запорізький державний університет за спеціальністю математика.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Періодичні задачі теорії пружності для багатошарових основ"

Є провідним фахівцем у роботі з програмними продуктами компанії 1С.

e-mail: stolyarchuk_zp@mail.ru

Толмач Марина Сергіївна

ст. викладач

Закінчила Київський національний університет культури і мистецтв за спеціальністю "Менеджмент інформаційно-комп’ютерних систем" (2006).

Сфера наукових інтересів: використання інформаційних технологій у навчанні та автоматизація процесу його обліку, комп’ютерна графіка та дизайн.

e-mail: margo.tolmach@gmail.com

Прісич Владислав Геннадійович

Технік І категорії

У 2014 році вступив в Київський національний університет культури і мистецтв на спеціальність "Комп’ютерні науки"

e-mail: prisych53@gmail.com

ДИСЦИПІЛНИ

Дисципліни, які забезпечує кафедра для студентів напряму «Комп’ютерні науки», ОКР «БАКАЛАВР»

 • Алгоритмізація та програмування;
 • Веб-технології та веб-дизайн;
 • Вища математика;
 • Вступ до фаху;
 • Дискретна математика;
 • Електротехніка та електроніка;
 • Засоби мультимедіа в нових інформаційних технологіях;
 • Інтелектуальний аналіз даних;
 • Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів;
 • Комп'ютерні мережі;
 • Кросплатформне програмування;
 • Математичні методи дослідження операцій;
 • Методи та засоби програмної інженерії;
 • Методи та системи штучного інтелекту;
 • Моделювання систем;
 • Об'єктно-орієнтоване програмування;
 • Операційні системи;
 • Організація баз даних та знань;
 • Основи збору, обробки та передачі інформації;
 • Перспективні мови програмування;
 • Проектування інформаційних систем;
 • Системний аналіз;
 • Спецкурси "Сучасні засоби розробки та реалізації ІТ-рішень":
  • Розгортання настільних операційних систем;
  • Програмування мобільного обладнання;
  • Розробка ІТ-стратегій;
  • Технології автоматизації облікових систем.
 • Стандартизація та сертифікація інформаційних технологій;
 • Теорія алгоритмів;
 • Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси і математична статистика;
 • Теорія прийняття рішень;
 • Тестування програмного забезпечення;
 • Технології захисту інформації;
 • Технології комп'ютерного проектування;
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень;
 • Технологія створення програмних продуктів;
 • Управління IT-проектами;
 • Фізика;
 • Чисельні методи.

Дисципліни для студентів напряму «Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)» ОКР «СПЕЦІАЛІСТ»

 • Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів об'єктів управління інформаційних систем;
 • Грід-системи та технології хмарних обчислень;
 • Інтерфейси програмних систем обробки інформації та управління;
 • Комплексна автоматизація підприємств на базі інтегрованих систем;
 • Консолідована інформація;
 • Математична економіка;
 • Моделі, технології проектування та управління інформаційними системами;
 • Сучасна теорія управління в інформаційних системах.

Дисципліни для студентів напряму «Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)» ОКР «МАГІСТР»

 • Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів об'єктів управління інформаційних систем;
 • Комплексна автоматизація підприємств на базі інтегрованих систем;
 • Корпоративна соціальна відповідальність;
 • Консолідована інформація;
 • Моделі, технології проектування та управління інформаційними системами;
 • Сучасна теорія управління в інформаційних системах.

Дисципліни, які забезпечує кафедра на інших факультетах КНУКіМ

 • Електронний документообіг;
 • Інформатика;
 • Інформаційні технології, системи та ресурси;
 • Комп’ютерна лексикографія та комп’ютерний переклад;
 • Медіабезпека особистості;
 • Мультимедіа та гейм-технології;
 • Новітні інформаційні технології (для аспірантів);
 • Системи управління базами даних.