КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СПІВРОБІТНИЦТВО

Наукова діяльність

Головним завданням кафедри є організація та здійснення науково-методичної та науково-дослідної роботи серед студентів та аспірантів університету згідно вимог вищої школи

Основні напрями наукової роботи кафедри:

 • Стратегія розвитку електронного культурно-освітнього і наукового простору: політика, концепції та стратегії, міжнародні і національні проекти, міжнародне співробітництво, програми та проекти ЄС, Європейська цифрова бібліотека, EUROPEANA, програма ЮНЕСКО «Інформація для всіх», регіональні програми.
 • Створення і довготривале збереження цифрових ресурсів, забезпечення відкритого доступу до них: правові, організаційні, технологічні, методичні, кадрові проблеми збереження електронної культурної і наукової спадщини; оцифровка; електронні бібліотеки; віртуальні музеї та архіви; багатомовний доступ до інформації.
 • Електронні ресурси і інформаційно-комунікаційні технології в бібліотеках, музеях, архівах, театрах, університетах; інформаційно-комунікаційні технології і збереження культурного надбання у всіх його формах (в т. ч. сучасне мистецтво, нерухома культурна спадщина, аудіовізуальні твори та ін.); якість інформаційних ресурсів та послуг, збереження електронних ресурсів; історія формування електронних ресурсів.
 • Взаємодія соціокультурних інститутів в електронному просторі: інтеграція інформаційних ресурсів; асоціації та форми співробітництва.

Кафедра комп’ютерних наук проводить щорічні конференції: Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі" та Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених "Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці".

Головними темами конференції є стратегічні, технологічні, методичні, освітні та інші питання візуалізації інформації в культурі, мистецтві, освіті, дозвіллі, в тому числі проблеми. створення цифрових ресурсів історико-культурного надбання людства, проблеми доступу до цифрової культурної спадщини: цифрові музеї та електронні бібліотеки, мультимедійні технології, електронні додатки та продукти.

Програми співробітництва

Розвиток програм співробітництва з провідними компаніями-розробниками програмного забезпечення та вдосконалення практичної підготовки студентів - один з пріоритетів кафедри

Підтримка та розширення програм, що вже діють на базі КНУКіМ:

 • Центр сертифікованого навчання «Проком» - 25 років на ринку IT-послуг. В результаті плідної співпраці створено сучасну навчально-практичну лабораторію "Центр стажування". Основні цілі діяльності: спільні освітні проекти: проведення навчальних тренінгів, семінарів та майстер-класів для студентів та викладачів; програми підготовки IT-фахівців: комплексні програми стажування і практики; спільні програми дослідницького і науково-виробничого характеру.
 • «RGdata» - високопрофесійна динамічна компанія з розвиненою інфраструктурою, котра здійснює свою роботу відповідно до стандартів ISO 9001. Програмний продукт - програмна платформа для створення систем документообігу з оптимальною функціональністю OPTiMA-WorkFlow. Студенти мають можливість повністю ознайомитися з представленим продуктом в рамках курсу «Проектування інформаційних систем» та ін., по закінченню вивчення курсу студенти отримують сертифікат адміністратора або користувача системи OPTiMA-WorkFlow (залежно від успішності засвоєння курсу). Програма діє з 2005 року.
 • Навчальний центр СyberBionic Systematics надає повний спектр послуг підготовки, тестування та сертифікації за програмами провідних IT компаній - Microsoft, Oracle, Intel, SUN Microsystems, Linux Professional Institute, Adobe, 3Com, Citrix, CompTIA, Dell, EMC, Hewlett-Packard, IBM, Novell та інших. Головне завдання Навчального центру СyberBionic Systematics - комплексна підготовка висококваліфікованих розробників програмного забезпечення. CyberBionic Systematics - це актуальні знання, систематичність навчання, поетапність і індивідуальний підхід, інтенсивність занять, авторська методика, навчання новітнім технологіям на прикладах реальних проектів, можливість подальшого працевлаштування в цікавій компанії. CyberBionic Systematics пропонує: проведення освітніх семінарів та тренінгів для студентів; розробку спеціальних програм навчання, курсів та факультативів на базі ВНЗ; програми підвищення кваліфікації для викладачів.
 • Brain Academy - реалізація проекту «Students IT Future» у сфері розробки, апробації та здійснення освітніх заходів (тренінгів, семінарів, практикумів, курсів, круглих столів, конференцій тощо) для поглиблення фахової підготовки ІТ-фахівців на високому кваліфікаційному рівні, що відповідає національним та міжнародним стандартам. Силами експертів Brain Academy розроблено спеціально дві навчальні програми: «Основи програмування програмного забезпечення» та «Основи тестування програмного забезпечення».
 • Корпорація Cisco Systems, Inc. - світовий лідер у мережевих технологіях Інтернет. Локальна Академія Cisco відкрита на кафедрі у 2016 році. Курс IT Essentials Курс дає всебічне уявлення про апаратне забезпечення та операційні системи ПК. Слухачі вивчають функціональні можливості апаратних засобів та компонент програмного забезпечення, ознайомлюються з основними проблемами безпеки та методами їх вирішення. У лабораторії Академії слухачі отримують навички ремонту та модернізації комп’ютерного обладнання та налагодження ПК, встановлення операційних систем та програмного забезпечення, а також пошуку та налагодження несправностей, що пов’язані з програмним або апаратним забезпеченням ПК. Окрім того, до програми включено базові знання про організацію комп’ютерних мереж. Після успішного проходження навчання студенти отримують Академічний сертифікат про закінчення і мають можливість скласти сертифікаційні іспити.

Залучення провідних компаній-розробників ПЗ до співробітництва з КНУКіМ:

 • Microsoft Україна. Напрями співпраці: програми ліцензування програмних продуктів спеціально для учбових закладів; програма Microsoft Live@edu, що пропонує школам і вищим навчальним закладам удосконалені служби й засоби для спілкування та співпраці; участь у семінарах Microsoft University (з 2010 року).
 • Навчальний центр IBM Україна. IBM пропонує повний пакет технічних курсів та освітніх послуг, розроблених для компаній, громадських організацій та спеціалістів. Мета: ознайомлення з програмними продуктами IBM в рамках програми співробітництва з вищими навчальними закладами. Кафедрою комп’ютерних наук було організовано проведення науково-практичного семінару на території КНУКіМ1) тема «IBM 100 років прогресу. Вимоги ринку до компетенцій ІТ-спеціалістів та шляхи їх набуття», із залученням фахівців з компанії IBM.
 • інші компанії та організації.

Соціальні проекти

Викладачі й студенти кафедри не залишаються осторонь проблем дітей, намагаючись спільними зусиллями зробити власний внесок в справу допомоги хворим та малозабезпеченим дітям

Викладачі кафедри щодня діляться зі студентами не просто знаннями, а вчать жити гідно.

Культурно-виховна та соціальна робота на кафедрі ведеться під девізом «Мірою віх речей є людина», на кафедрі започатковано соціальний проект «Жити завтра» (допомога хворим дітям).

Викладачі та студенти кафедри комп’ютерних наук не залишаються осторонь проблем дітей, намагаючись спільними зусиллями зробити власний внесок в справу допомоги хворим.

Підтримати, сказати підбадьорливе слово, розділити тяжкі думки та запевнити в тому, що все буде гаразд, подарити радість, надію, та свою турботу.

Студенти беруть участь у соціальному проекті «Надія» - допомога дітям, сім’ям, які опинились в непростих життєвих ситуаціях: волонтерський рух.

Міжнародна співпраця

Кафедра бере активну участь у міжнародних проектах, спрямованих на розвиток та збереження електронної культурної і наукової спадщини засобами інформаційних технологій

Кафедра комп’ютерних науку з 2000 року активно співпрацює з міжнародним комітетом конференції EVA (Electronic Information, the Visual Arts and Beyond).

Історія міжнародних міждисциплінарних конференцій «EVA» (EVA Conferences) почалася в 1990 році з першої конференції в Імперському коледжі (Imperial College) в Лондоні (Великобританія). Це було пов'язано з рішенням Європейської Комісії - вищого органу виконавчої влади Євросоюзу (EC) - почати фінансування науково-дослідних проектів по розробці нових технологій для сфери культури, в тому числі проекту Вазарі (VASARI Enterprises).

Засновниками і організаторами конференції виступили Джеймс Хемслі (James Hemsley), Кірк Мартінес (Kirk Martinez) і Ентоні Хамбер (Fntony Hamber). Зараз щорічна конференція, організована в Лондоні, називається «Велика Єва».

Співпраця із:

 • Business and Media School (BMS) Університету ім. Миколаса Ромеріса (Вільнюс, Литва);
 • Danubius University (Галаті, Румунія);
 • Вища школа інформатики та прикладних мистецтв (Лодзь, Польща);
 • Інститут інформаційних технологій (Каунас, Литва).

Міжнародна Олімпіада «IT-Universe»

КНУКіМ бере активну участь в організації Міжнародної Олімпіади в сфері інформаційних технологій для студентів закладів вищої і середньої професійної освіти «IT-Universe»

Основна ціль Проекту «IT – Universe» — сприяння організації підготовки висококваліфікованих фахівців галузі інформаційних технологій у вищих навчальних закладах, встановлення та розширення зв’язків роботодавців з навчальними закладами та провідними виробниками ІТ, виявлення талановитих молодих ІТ, фахівців та сприяння їх подальшому працевлаштуванню.

Проект «IT – Universe Ukraine» спрямований на зближення інтересів держави, освіти, науки та бізнесу, на підвищення якості освіти у сфері інформаційних технологій, підтримку ініціативної та талановитої молоді. Отримані результати допоможуть покращити існуючі та створити нові програми навчання, створити кадровий резерв талановитих молодих ІТ-фахівців для підприємство усіх галузей економіки України.

Участь у заходах такого масштабу, безсумнівно, сприятиме встановленню та розширенню зв’язків з іншими навчальними закладами та потенційними роботодавцями для наших випускників.

Співтовариство ІТ-директорів України

Керівництво університету та кафедри активно налагоджує та підтримує партнерські зв’язки з провідними громадськими організаціями у галузі інформаційних технологій

Об’єднання професіоналів в області інформаційних технологій, які успішно поєднують розуміння бізнесу і володіння інформаційними технологіями.

Співтовариство є громадським інститутом, який постійно розвивається і самовдосконалюється і націлений на розвиток успішності своїх членів за рахунок вдосконалення професійної майстерності, популяризації інформаційних технологій і методів їх ефективного застосування, спільного впливу на процеси використання ІТ суспільством. Співтовариство організовує процеси спілкування, навчання, освіти в галузі ІТ, формує експертні висновки, що відображають оцінки та позицію Співтовариства щодо важливих питань розвитку та застосування ІТ.

Представники кафедри комп’ютерних наук постійно приймають участь у засіданнях та з’їздах Співтовариства, що мають на меті обмін досвідом, методичними та аналітичними матеріалами, знайомство з галузевими рішеннями для управління підприємством, розвиток спільноти ІТ-директорів України.

Українська Федерація Інформатики

Київський національний університет культури і мистецтв є членом Всеукраїнської громадської організації Українська Федерація Інформатики та активно бере участь у її роботі

Українська Федерація Інформатики була створена в 1991 році з ініціативи академіка Національної академії наук професора Михалевича Володимира Сергійовича. З часу свого заснування УФІ активно та планомірно здійснює діяльність з популяризації інформаційних технологій в Україні. Діяльність УФІ реалізується у організації різноманітних семінарів, виставок, участі у науково-практичних конференціях, представництва в системі державного управління.

Українська Федерація Інформатики має 8 комітетів, які працюють в основних напрямах її діяльності. Кожний комітет має в своєму складі голову, заступника голови та членів комітету, які є відомими фахівцями у відповідній галузі інформатики. Кожний комітет працює в напрямках своєї діяльності відповідно до встановлених наукових цілей. Комітети УФІ організують та проводять наукові заходи, іх представники беруть участь в редколегіях наукових журналів.

КНУКіМ бере участь у роботі комітетів УФІ з основних галузей інформатики та інформаційних технологій, які представлені в Україні.

Так, завідувач кафедри комп’ютерних наук КНУКіМ Олена Антонівна Чайковська очолює Робочу групу 4.1. Інформаційні технології в освітньо-культурному середовищі (http://ufi.org.ua:8090/) Комітету УФІ з питань освіти.

Міжнародна організація IFIP

Київський національний університет культури і мистецтв увійшов до складу впливової міжнародної організації International Federation for Information Processing (IFIP)

FIP (International Federation for Information Processing, http://www.ifip.org/) Міжнародна федерація з обробки інформації – найавторитетніша в світі міжнародна організація з інформатики) є неурядовою некомерційною організацією національних наукових товариств , що працюють в галузі інформаційних технологій (ІТ), створена в 1960 році під егідою ЮНЕСКО як результат першого всесвітнього комп'ютерного конгресу, який відбувся в Парижі в 1959 році.

FIP провідна всесвітня, неполітична організація в області інформаційних і комунікаційних технологій та наук, визнана ООН та іншими світовими організаціями, включає ІТ-суспільства з 55 країн, охоплює всі 5 континентів із загальним числом членів понад півмільйона.

Членство в таких авторитетних всеукраїнських та міжнародних організаціях відкриває перед Київським національним університетом культури і мистецтв нові перспективи міжнародного співробітництва та обміну передовим досвідом у галузі інформаційних технологій.

Міжнародна програма ECDL

Київський національний університет культури і мистецтв є учасником міжнародної програми European Computer Driving Licence (ECDL)

ECDL (European Computer Driving Licence) - стандарт комп’ютерних компетенцій, визнаний Європейською комісією, ЮНЕСКО, Радою Європейських Професійних Інформаційних Товариств (CEPIS), Європейським товариством інформатики, міністерствами освіти різних країн.

Україна була учасником міжнародної програми ECDL з 2003 по 2010 роки, із січня 2015 року, в умовах інтеграції України в європейський економічний та освітній простір, поновлено її участь у програмі.  Cьогодні школи, коледжі, університети гарантують своїм учням досить високу підготовку з іноземної мови, що дозволяє їм здавати кваліфікаційні тести на отримання сертифіката володіння мовою (так, в рамках відповідного комітету Ради Європи починаючи з 1975 р. були розроблені FCE, CAE, CPE, TOEFL та інші). Подібним чином у Європі була розроблена програма сертифікації користувачів персонального комп'ютера (ECDL – Європейські комп'ютерні права), яка в 2001 році була рекомендована Європейською комісією в якості основного стандарту комп'ютерної грамотності населення країн-членів ЄС. Сертифікат ЕCDL пізнаваний та визнаний у всьому світі, так як учбовий план залишається незмінним незалежно від того, в якій країні виконується тест.