КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Онлайн-тренінги проєкту dComFra програми ЄС Erasmus+

17.09.20

Кафедра КН

В рамках реалізації міжнародного проєкту KA2 №598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP «Рамкова структура цифрових компетентностей для українських учителів та інших громадян» (Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens (dComFra) програми ЄС Erasmus+ науково-педагогічні працівники Університету культури долучились до онлайн-тренінгів.Цілями проєкту є підвищення рівня цифрових компетентностей суспільства, поширення кращих практик з реформування професійного навчання вчителів, а також використання цифрових знань і вмінь у роботі педагогів, повсякденному житті та фаховій діяльності громадян. Під час тренінгів dComFra провідні спеціалісти європейських університетів-партнерів діляться досвідом з використання сучасних інформаційних технологій в організації навчального процесу та розвитку цифрової грамотності.
На одному з таких тренінгів для представників консорціуму українських вишів, серед яких і викладачі кафедри комп’ютерних наук ФІПіКБ КНУКіМ Олена Чайковська, Марина Толмач, Катерина Коцюбівська, Ірина Бородкіна та доцент ФММ КНУКіМ Юлія Лебідь, були презентовані напрацювання з набуття цифрових навичок студентами університетів Європи і моделі організації дистанційного та змішаного навчання.
Своїм досвідом ділились професори університетів: Vytautas Magnus University (Каунас, Литва), Czech university of life sciences Prague (Прага, Чехія), Corinthian university of applied science (Філлах, Австрія), Polytechnic university of Bucharest (Бухарест, Румунія), Pedagogical university of Cracow (Краків, Польща), Public institution Information Technologies Institute (Каунас, Литва). Метою онлайн-тренінгу також була підготовка тренерів до викладання в Центрі цифрових компетентностей, який створено в рамках проєкту dComFra.Зарубіжні колеги представили матеріали з формування і розвитку цифрових навичок у студентів нетехнічних спеціальностей та з навчання медіаграмотності. Крім того, розповіли про створення онлайн-лабораторій, автоматизацію оцінювання знань, втілення колективних проєктів засобами інтерактивної онлайн-взаємодії.


Наступним етапом реалізації проєкту dComFra стало проведення в Університеті культури внутрішніх тренінгів, спрямованих на поширення та використання європейського досвіду розвитку цифрових компетентностей, зокрема при підготовці фахівців творчих спеціальностей.Під час одного з тренінгів Олена Чайковська порушила проблеми цифровізації освіти, представила структуру цифрової компетентності вчителів і результати діяльності Національної цифрової коаліції України, до якої входить Університет культури.Членкиня робочої групи проєкту dComFra Марина Толмач провела практикуми з технології цифрового навчання, діяльності Центру з розвитку цифрових компетентностей та використання інструментів Web 2.0 і засобів інтерактивного навчання в системі Moodle.Щодо створення онлайн-лабораторій, застосування технології навчання BYOD, використання технологій віртуалізації та доповненої реальності в навчанні поінформувала доцент кафедри комп’ютерних наук Катерина Коцюбівська. Цікаві інструменти цифрового навчання для студентської молоді творчого спрямування, зокрема музичного мистецтва, були розглянуті доцентом ФММ Юлією Лебідь.Про оцінювання знань і міжнародну сертифікацію ICDL, використання TestEngine та досвід створення навчальних курсів в системі Moodle доповіла доцент кафедри комп’ютерних наук Ірина Бородкіна.Підбила підсумки заходів голова робочої групи КНУКіМ проєкту «Рамкова структура цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян» Олена Чайковська: «Тренінги стали вагомим підґрунтям розробки модулів для платформи з розвитку цифрової компетентності, що створюється консорціумом dComFra, та розкрили перед освітянами цінний зарубіжний досвід застосування сучасних інформаційних технологій в навчальному процесі».