КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Національна цифрова коаліція

05.09.19

Кафедра КН

Університет культури взяв участь у підписанні Меморандуму щодо створення Української національної цифрової коаліції – «Коаліція цифрової трансформації», яке відбулось в агенції «Укрінформ».
Коаліція створена за ініціативи робочої групи проекту Erasmus+: КА2 CBHE dComFra – Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens (Рамкова структура цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян) 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP, до якої і входить Київський національний університет культури і мистецтв.
Головна мета діяльності Української національної цифрової коаліції спрямована на консолідацію та координацію ініціатив і зусиль всіх партнерів у галузі цифрового розвитку та інтеграції України до Європейського цифрового простору (Єдиного цифрового ринку ЄС).Основні напрями співпраці партнерів Національної коаліції:
-Поширення інформації про сучасні цифрові технології та практики їх використання.
-Створення та розвиток відповідної інфраструктури для набуття та покращення цифрових навичок молоді та суспільства загалом задля підвищення рівня зайнятості населення та ефективного використання цифрових можливостей.
-Гармонізація із Цифровим порядком денним (Digital Agenda) та Єдиним цифровим ринком (Digital Single Market) Європейського Союзу.
-Покращення доступу до цифрової інфраструктури та мережі Інтернет.
-Інтеграція цифрових технологій у процеси виробництва або цифровізація промисловості.
-Сприяння цифровому розвитку населених пунктів та регіонів.
-Цифровізація науки, розвиток українських е-інфраструктур.
-Сприяння розвитку креативних індустрій, систем кібербезпеки та інших напрямків цифрової трансформації України.
-Розвиток міжнародної співпраці у сфері цифрових технологій та цифрових навичок.
Партнерами-координаторами коаліції обрано Громадську спілку «ХАЙ-ТЕК офіс Україна» та Всеукраїнську громадську організацію «Українська асоціація фахівців інформаційних технологій».
Від імені Університету кульутри Меморандум підписала проректор з науково-методичної роботи, доктор філософських наук, професор Гуменюк Тетяна Костянтинівна.Завідувач кафедри комп’ютерних наук Чайковська Олена Антонівна завірила Меморандум своїм підписом як голова Громадської спілки «STEM-коаліція України», що активно займається проблемами підвищення якості STEM-освіти в Україні.До Коаліції цифрової трансформації приєднались державні установи, заклади вищої освіти, асоціації та громадські організації, представники ІТ-бізнесу.Національна коаліція відкрита до співпраці з іншими освітніми, державними організаціями, бізнес-компаніями, асоціаціями, громадськими об’єднаннями та установами, які прагнуть приєднатись до реалізації цілей Національної коаліції.