КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Erasmus+ Inter-project коучинг

25.09.19

Кафедра КН

25 вересня 2019 року викладачі кафедри комп’ютерних наук КНУКіМ, члени робочої групи міжнародного проекту dComFra взяли участь в Inter-project коучингу в рамках трьох міжнародних проектів Європейського союзу Erasmus+, а саме: MoPED «Модернізація вищої педагогічної освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (№586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP), dComFra «Рамка цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян» (№598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP) та QUAERE «Система забезпечення якості в Україні: розвиток на основі стандартів і рекомендацій ENQA» за участі представників Національного Еразмус+ офісу в Україні.


Захід проходив у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. Учасники заходу обмінялися досвідом роботи у різних проектах щодо формування цифрової компетентності вчителів, професійної мобільності, академічної доброчесності, оновлення змісту освітніх програм відповідно до нових стандартів освіти з урахуванням кращих європейських практик та забезпечення якості освітніх програм.


Завідувач кафедри комп’ютерних наук, керівник робочої групи проекту dComFra від КНУКіМ, Олена Чайковська під час виступу зауважила, що саме сьогодні, в умовах нових викликів реформування освіти та проектування освітніх програм підготовки майбутніх фахівців, на часі розроблення стандарту цифрової компетентності вчителів з урахуванням інноваційного європейського досвіду.